goi massage thiết kế web thiet ke web dich vu seo du lich thai lan tour thai lan du lich campuchia tour campuchia
   
Trang chủ English
 
 
CÔNG TY THÉP VIỆT SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
  Giá ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm - hàng SeAH
Hạng
Đ.kính trong danh nghĩa
Đường kính
Chiều dầy
Trọng lượng
Giá
 
A (mm)
B (inch)
ngoài
mm
kg/m
 
BS - A1
15
1/2
þ21.2
1.9
0.914
     
 
20
3/4
þ26.65
2.1
1.284
    
 
25
1
þ33.5
2.1
1.642
    
 
25
1
þ33.5
2.3
1.787
    
 
32
1-1/4
þ42.2
2.1
2.092
    
 
32
1-1/4
þ42.2
2.3
2.26
    
 
40
1-1/2
þ48.1
2.5
2.83
    
 
50
2
þ59.9
2.6
3.693
    
 
65
2-1/2
þ75.6
2.9
5.228
    
 
80
3
þ88.3
2.9
6.138
    
 
100
4
þ113.45
2.9
7.938
    
 
100
4
þ113.45
3.2
8.763
 
BS - L
15
1/2
þ21.2
2.0
0.947
 
 
20
3/4
þ26.65
2.3
1.381
 
 
25
1
þ33.5
2.6
1.981
 
 
32
1-1/4
þ42.2
2.6
2.54
 
 
40
1-1/2
þ48.1
2.9
3.23
 
 
50
2
þ59.9
2.9
4.08
 
 
65
2-1/2
þ75.6
3.2
5.71
 
 
80
3
þ88.3
3.2
6.72
 
 
100
4
þ113.45
3.6
9.75
 
BS - M
15
1/2
þ21.4
2.6
1.21
   
 
20
3/4
þ26.9
2.6
1.56
    
 
25
1
þ33.8
3.2
2.41
   
 
32
1-1/4
þ42.5
3.2
3.1
    
 
40
1-1/2
þ48.4
3.2
3.57
    
 
50
2
þ60.3
3.6
5.03
    
 
65
2-1/2
þ76.0
3.6
6.43
 
 
80
3
þ88.8
4.0
8.37
    
 
100
4
þ114.1
4.0
10.939
   
 
100
4
þ114.1
4.5
12.2
 
Ống thép mạ kẽm - hàng Việt Đức
Hạng
Đ.kính trong danh nghĩa
Đường kính
Chiều dầy
Trọng lượng
Giá
 
A (mm)
B (inch)
ngoài
mm
kg/m
 
BS - A1
15
1/2
þ21.2
1.9
0.914
      
 
20
3/4
þ26.65
2.1
1.284
    
 
25
1
þ33.5
2.1
1.642
    
 
25
1
þ33.5
2.3
1.787
    
 
32
1-1/4
þ42.2
2.1
2.092
    
 
32
1-1/4
þ42.2
2.3
2.26
   
 
40
1-1/2
þ48.1
2.5
2.83
    
 
50
2
þ59.9
2.6
3.693
    
 
65
2-1/2
þ75.6
2.9
5.228
    
 
80
3
þ88.3
2.9
6.138
    
 
100
4
þ113.45
2.9
7.938
    
 
100
4
þ113.45
3.2
8.763
BS - L
15
1/2
þ21.2
2.0
0.947
 
 
20
3/4
þ26.65
2.3
1.381
 
 
25
1
þ33.5
2.6
1.981
 
 
32
1-1/4
þ42.2
2.6
2.54
 
 
40
1-1/2
þ48.1
2.9
3.23
 
 
50
2
þ59.9
2.9
4.08
 
 
65
2-1/2
þ75.6
3.2
5.71
 
 
80
3
þ88.3
3.2
6.72
 
 
100
4
þ113.45
3.6
9.75
 
BS - M
15
1/2
þ21.4
2.6
1.21
    
 
20
3/4
þ26.9
2.6
1.56
    
 
25
1
þ33.8
3.2
2.41
    
 
32
1-1/4
þ42.5
3.2
3.1
   
 
40
1-1/2
þ48.4
3.2
3.57
    
 
50
2
þ60.3
3.6
5.03
    
 
65
2-1/2
þ76.0
3.6
6.43
    
 
80
3
þ88.8
4.0
8.37
    
 
100
4
þ114.1
4.0
10.939
    
 
100
4
þ114.1
4.5
12.2
 
Ống thép mạ kẽm - hàng Vinapipe
Hạng
Đ.kính trong danh nghĩa
Đường kính
Chiều dầy
Trọng lượng
 Giá
 
A (mm)
B (inch)
ngoài
mm
kg/m
 
BS - A1
15
1/2
þ21.2
1.9
0.914
     
 
20
3/4
þ26.65
2.1
1.284
    
 
25
1
þ33.5
2.1
1.642
    
 
25
1
þ33.5
2.3
1.787
    
 
32
1-1/4
þ42.2
2.1
2.092
   
 
32
1-1/4
þ42.2
2.3
2.26
    
 
40
1-1/2
þ48.1
2.5
2.83
    
 
50
2
þ59.9
2.6
3.693
    
 
65
2-1/2
þ75.6
2.9
5.228
    
 
80
3
þ88.3
2.9
6.138
    
 
100
4
þ113.45
2.9
7.938
    
 
100
4
þ113.45
3.2
8.763
 
BS - L
15
1/2
þ21.2
2.0
0.947
 
 
20
3/4
þ26.65
2.3
1.381
 
 
25
1
þ33.5
2.6
1.981
 
 
32
1-1/4
þ42.2
2.6
2.54
 
 
40
1-1/2
þ48.1
2.9
3.23
 
 
50
2
þ59.9
2.9
4.08
 
 
65
2-1/2
þ75.6
3.2
5.71
 
 
80
3
þ88.3
3.2
6.72
 
 
100
4
þ113.45
3.6
9.75
 
BS - M
15
1/2
þ21.4
2.6
1.21
   
 
20
3/4
þ26.9
2.6
1.56
    
 
25
1
þ33.8
3.2
2.41
    
 
32
1-1/4
þ42.5
3.2
3.1
   
 
40
1-1/2
þ48.4
3.2
3.57
    
 
50
2
þ60.3
3.6
5.03
   
 
65
2-1/2
þ76.0
3.6
6.43
   
 
80
3
þ88.8
4.0
8.37
   
 
100
4
þ114.1
4.0
10.939
    
 
100
4
þ114.1
4.5
12.2
 

 
Số lượt truy cập: Đặt hàng Copyright 2006 © by Thep Viet Co,. LTD. Designed by V.E.C
1 8 8 5 3 1 0
Dien dan nong nghiep | Dien dan thuy san | Rao vat mien phi | khan tieng | chan tay lanh | kho noi | thoai hoa khop | chua vay nen | u nang buong trung co nhan tao | chua vay nen | thoai hoa khop rut ham cau quan 9 | rut ham cau quan 10 | rut ham cau quan go vap | rut ham cau quan tan binh | rut ham cau quan binh thanh | rut ham cau quan 5